Projekt „Po stopách čarodějnic na česko-polském pomezí“ (2008 – 2010)

Okres Nysa v rámci Operačního Programu Přeshraniční Spolupráce Česká Republika - Polsko 2007 – 2013 zrealizoval dva projekty zabývající se historii čarodějnických procesů. Partnery okresu Nysa v obou případech byli Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a Město Šumperk.

Projekt „Po stopách čarodějnic na česko-polském pomezí“ (2008 – 2010)

Díky realizaci tohoto projektu vzniknul v roce 2009 na česko-polském pohraničí nový turistický produkt – cyklostezka „Po stopách čarodějnic“. Celá trasa vede přes místa, která jsou úzce spjata s historii čarodějnických procesů. Začíná v Paczkowie, prokračuje přes Otmuchów a Nysu dále do Głuchołaz, kde navazuje na český úsek vedoucí až do Mohelnice. Důležitými místy na trase jsou města Nysa a Šumperk kde byly v rámci projektu zřízeny stálé expozice zabývající se tématikou čarodějnických procesů.Realizace projektu na polské straně:

 • adaptace místností a nádvoří Muzea v Nysie pro účely expozice;
 • vytvoření expozice, která se zabývá historii čarodějnických procesů na nysko-jesenickém pohraničí. Pomocí moderní průvodcovské technologie se návštěvník přenese o staletí v čase zpátky. Nahlédne do místností jakými jsou například: pokoj bylinářky, soudní hala – tzv. soudní síň, vězení s mučírnou i poslední cesta odsouzených – nádvoří spojuje soudní síň spolu s vězením a mučírnou. V hale Muzea byly také zřízeny informace týkající se celé expozice.
 • vyznačení a označení čarodějnické cyklotrasy (barva značení – černá) na terénu okresu Nysa spolu s umístěním 10 informačních tabulí v průběhu celé trasy;
 • vydání průvodce trasy spolu s mapkou čarodějnické cyklotrasy;
 • organizace 10 lekcí muzeálního cyklu na téma historie čarodějnických procesů na česko-polském pohraničí;
 • organizace setkání na podporu publikace vydané českým partnerem;
 • propagace projektu.

Realizace projektu na straně české:

 • vytvoření muzeální expozice v Šumperku;
 • vydání informační publikace týkající se čarodějnických procesů na nysko-jesenickém pomezí;
 • propagace projektu.


Projekt „Po stopách čarodějnic na česko-polském pomezí – II etapa“ (2012 – 2015)

Pokračování výše zmíněného projektu za účelem jeho přestavby a úprav, pro rozvoj funkčního produktu.

Realizace projektu na polské straně:

 • vybudovány 3 turistická zastřešená odpočívadla spolu s informačními tabulemi týkajících se nejen historie čarodějnických procesů, ale také dalších turistických atrakcí v regionu;
 • zrealizovány internetové stránky a propagační video na podporu cyklotrasy;
 • vydání průvodce spolu s mapou celé čarodějnické cyklotrasy a potvrzovací knížečky pro účastníky, kteří chtějí získat odznak;
 • zorganizováno cyklistické závody čarodějnickou trasou.

Čeští partneři v rámci projektu:

 • zorganizovali sochařské dílny;
 • zhotovili odpočinkové místo v šumperském příměstském lese (kromě soch vytvořených během sochařských dílen se zde nacházejí i odpočívadla a dvě informační tabule);
 • zajistili profesionální propagaci celého projektu.

Návštěvníci

555533
Dnes
Včera
Tento Týden
Minulý Týden
Tento Měsíc
Minulý Měsíc
Všechny dny
22
63
268
554200
3134
4674
555533
Adresa IP: 3.89.87.12
 
Copyright © Čarodějnická cyklotrasa po polsko - českém pohraničí
designed by sm32 STUDIO