Čarodějnice stezka polskou - české hranice - Průvodce

Barva značení na polské straně – černá
Celková délka: 233 km (95 km na polské straně, 138 km na straně české)
Průběh trasy: Paczków – Pomianów Dolny – Lubiatów – Ligota Wielka – Sarnowice – Otmuchów – Ulanowice – Grądy – Rysiowice – Karłowice Wielkie – Słupice – Nowaki – Radzikowice – Sękowice – Nysa – Konradowa – Wyszków Śląski – Niwnica – Domaszkowice – Wierzbięcice – Kępnica – Hajduki Nysie – Stary Las – Nowy Las – Charbielin – Jarnołtówek – Skowronków – Konradów – Głuchołazy – Zlaté Hory – Rejvíz – Česká Ves – Jeseník – Vernířovice – Sobotín – Velké Losiny – Rapotín – Šumperk – Mírov – Mohelnice

V roce 2006 přišlo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky s nápadem vyznačit cyklostezku „Po stopách čarodějnic". Okres Nysa se v roce 2009 rozhodl požádat polského zeměpisce Kazimierza Staszkowa z PTTK v Nysie aby stezku vyznačil i po polské straně. Označení polské trasy proběhlo v rámci programu OPPS CZ-PL 2007-2013 díky projektu „Po stopách čarodějnic na česko-polském pomezí". Na polské trase bylo umístěno 10 informačních tabulí týkajících se čarodějnických procesů na česko-polském pomezí a vydáno průvodce s mapkou. Důležitým prvkem je zřízení stálé muzeální čarodějnické expozice v Muzeum v Nysie. V roce 2010 okres Nysa spolu s Cykloturistickým Klubem KTUKOL z Głuchołaz (s nápadem přišel Eligiusz Jędrysek) stanovil Regionální Cyklistický Odznak „Po stopách čarodějnic" ve dvou stupních. Celkové znění pravidel s instrukcemi k získání odznaku najdete na internetových stránkách www.powiat.nysa.pl nebo www.ktukol.pl.

Čarodějnická cyklostezka začíná v Paczkowie u Domu Kata, ve kterém je vytvořen malý skanzen napodobující místnost, ve které místní popravčí kdysi žil.

 

paczkowPaczków – město bylo založeno na počátku 13. století. V roce 1254 postaveno opevněný hrad, který měl za úkol chránit hranice nysko-otmuchowského knížectví před Českou republikou a slezskými knížectví. Město podléhalo tzv. vlámskému zákonu a spolu s investičním aktem dostalo spoustu privilegií (např. právo vaření piva). Postavilo se nové město s klasickým středověkým uspořádáním ulic, obklopené kamennou zdí s 19 věžemi cca 1200 metrů dlouhou a 9 metrů vysokou. Dnes opevnění představují jedny z nejlépe dochovaných městských hradeb v Polsku. Vjezd do renesanční části města střeží obranné věže: Kłodzka, Wrocławska (dnes rozhledna), Ziębicka a později renesanční Nyska. Díky opevněnému komplexu je dnes Paczków nazyván jako „polský Carcassonne". Mezi další památky patří: 48 metrů vysoká renesanční věž postavena v polovině 16. století na příkaz biskupa Baltazara Promnitza, renesanční, barokní a novoklasicistní budovy, kostel sv. Jana Evangelisty ze 14. století, který je příkladem gotického chrámu s unikátní kostelní studnou zvanou „Tatarskou" a roubený Dům Kata (v současné době Turistické informace). Jednou z největších atrakcí je Plynárenské muzeum s významnou sbírkou plynoměrů.

Pomianów Dolny - první zmínka o obci je datována na rok 1261, do poloviny 18. století patřila k nyskému vévodství, dnes leží v Dolním Slezsku. Nejdůležitější památky: barokní kostel sv. Františka Ksawerego postaven v roce 1725 a v roce 1803 přestavěn do novoklasicismu, před kostelem pozdě barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 19. století, u cest kapličky rovněž z 19. století, zříceniny barokního paláce z 18. století spolu se zříceninou mauzolea z konce 19. století a starodávný mlýn z 19. století – nyní sloužící jako sklad a výrobna krmiv.

lubiatowLubiatów – obec byla uvedena v roce 1335 spolu s hodnotnou sbírkou památek: kostel sv. Vavřince a Mikuláše z roku 1302, na jeho místě ve druhé polovině 18. století postaveno pozdě barokní vznešenou budovu s částečným použitím jeho částí kde se ve věži kostela nachází gotický zvon z 1497 roku a v obklopující kostel zdí kající kříž. V blízkosti kostela jsou zříceniny renesančního zámku z roku kolem 1600, přestavěného okolo poloviny 19. století. U cest zachováno mnoho křížů a na terénu obce kapličky. Dokonce i mimo obec, na cestě k severozápadu stojí kříž pokání.

Ligota Wielka – obec byla zmíněna v roce 1261. Ve 30. letech 20. století, v souvislosti s výstavbou Jeziora Otmuchowskiego, byla spodní část obce zaplavena. Během druhé světové války zde působil malý pracovní tábor pro jugoslávské vězně. V návaznosti do barokní architektury má obec kostel Panny Marie Bolestné z 1929 roku s kopií Michelangelovy Piety.

Sarnowice – vznik obce v 1261 roce. Dnes je centrem cestovního ruchu a rekreace u Jeziora Otmuchowskiego spolu s četnými agroturistickými farmami. U jezera je sídlo Jachtklubu „OPTY" a Stanica Wędkarstwa PZW. V obci je kaple Panny Marie Růžencové z 19. století.

otmuchowOtmuchów – historie města, a to zejména jeho počátky jsou nerozlučně spjaty s historií Slezska a vratislavských biskupů. Již v roce 1155 zde sídlilo kastelánství zmíněné ve vratislavské bulle, ze kterého se pak na základě vlámského zákona v roce 1374 vyvinulo město Otmuchów. Do roku 1810 zůstávalo v rukou vratislavských biskupů a byl součástí nyského biskupského knížectví. Opakované nájezdy a ničení husity však vedlo ke ztrátě mnoha opevnění, až kastelánství bylo třeba přenést do nedaleké Nysy. Škody způsobené slezskými válkami, Nysou a Paczkowem způsobily, že se Otmuchów nikdy nestal významným městským centrem. Jeho rozkvět je spojen s meziválečným obdobím, kdy byla v blízkosti města vybudována vodní nádrž, která přitahovala mnoho turistů a ti tak uformovali město jako turistické centrum. Během prohlídky Otmuchova stojí za povšimnutí zvláštní architektura a vzácné historické budovy. Jedním z nejdůležitějších je biskupský goticko-renesanční hrad, který byl v 2. polovině 17. století přestavěn na barokní sídlo vratislavských biskupů. Pozůstatkem přestavby jsou mezi jinými unikátní „koňské schody" v krytém schodišti. Během slezských válek byl částečně zničen a následně přestavěn v polovině 19. století Wilhelmem Humboldtem. Před druhou světovou válkou přizpůsobený potřebám cestovního ruchu, tuto roli plní dodnes. Další cennou památkou Otmuchova je renesanční radnice postavena v roce 1538 na příkaz biskupa Jakuba von Salza. Její současná podoba pochází z 1817 roku. V rohu radnice jsou sluneční hodiny nesoucí dva erby: města a biskupů, které v roce 1575 přikázal vyrobit biskup Martin Gerstmann. Pozoruhodná je také posvátná architektura: barokní kostel sv. Mikuláše a Františka Xaviera s obrazy Michaela Willmanna a Karla Dankwarta, novogotický hřbitovní kostel sv. Anny či Mariánská Socha řezbáře Antoniego Jorga, která od roku 1734 stojí na otmuchovském náměstí. Významným pozůstatkem středověkých městských hradeb zachovaným do dnešního dne je gotická věž zvaná „Nyską" či „Wróblą", která sloužila jako městské vězení. Skutečnost, že město mělo svého kata, svědčí i pomník „Žena kata" – socha je umístěna na ulici 1. Máje. Na téměř roky zničeném nápisu zní: „Já, Krzysztof Kuhn, kat, nařídil jsem postavit pro věčnou chválu Bohu čest Anny Katarzyny Helbranin mé ženy i hospodyni". Od 1620 roku existovala v Otmuchově katovna. Prvním katem byl Wolf Bohmichen. Řemeslo bylo po mnoha pokolení přenášeno z otce na syna až do poloviny 19. století. V Otmuchově se tím uživily dvě rodiny.

ulanowiceUlanowice – stará slovanská obec založena na polském právu před rokem 1300. Najdeme zde zámecký komplex skládající se z barokního paláce, folvarku i parku s barokní kamennou sochou Krista z 1724 roku.

Grądy – obec byla uvedena v roce 1300 jako Hermansdorf, Herzmantowitz, Eherzen. U rybníka, ve směru na Laskowic, si můžete zachytat a je zde i stravovací zařízení.

rysiowiceRysiowice – tato obec byla založena jako rytířská usedlost v 1. polovině 13. století. V 1860 roce zde postavili nádherný palác s nádechy romantické a eklektické architektury s prvky novorenesanční, novobarokní i novorománské architektury. Palác je obklopen parkem z 19. století, ve kterém se nachází mauzoleum z konce 18. a počátku 19. století. Palác je v soukromém vlastnictví a není přístupný veřejnosti.

karlowiceKarłowice Wielkie – obec poprvé zmíněna jako villa Karlouicz v roce 1244. Nachází se zde nejcennější kostel regionu, kostel sv. Máří Magdalény. Původní zaznamenám v roce 1244, nynější barokní byl zaznamenán v roce 1758. Interiér má bohaté barokní a rokokové vybavení i zařízení. Na stěně kostela je umístěn renesanční náhrobek z 2. poloviny 16. století a epitaf z roku 1820. U cesty do Kamiennika stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Narodil se zde Edward von Grützner – autor portrétů, zátiší, ilustrací pro Shakespearova díla. Jeho obrazy jsou dodnes velmi populární mezi znalci, lze je nalézt ve mnoha sbírkách a muzeích.

Słupice – obec vznikla jako slovanské hradiště a ještě před koncem roku 1300 byla přenesena na německé právo. V obci je kaple z 19. století s novogotickými charakteristikami.

Návštěvníci

555527
Dnes
Včera
Tento Týden
Minulý Týden
Tento Měsíc
Minulý Měsíc
Všechny dny
16
63
262
554200
3128
4674
555527
Adresa IP: 3.89.87.12
 
Copyright © Čarodějnická cyklotrasa po polsko - českém pohraničí
designed by sm32 STUDIO