Čarodějnice stezka polskou - české hranice - Průvodce

wiezabramyziebickiejVěž Vratislavské Brány
Věž byla postavena v roce 1351, v 16. a 17. století proběhla její modernizace – zvýšena a přestavěna. V roce 1550 dostala novou omítku spolu s různými ozdobami. Vchod z ul. Kolejowej je zdobený portál jednoho z domů. Potvrzením jsou tři erby (prostřední erb biskupa Jana Sitscha, zakladatele „Domu Wagi Miejskiej").

Městské Hradby
První obranné prostředky byly dřevěně-železné (1259 nebo 1261). Až v době biskupa Przecława z Pogorzeli ze z hradeb staly kamenno-cihlové se sedmero bránami: Ziębicka, Wrocławska, Bracka i Celna – Nowe Miasto, Bialska, Mikołajska a Zbójnicka na Starym Mieście. Do dnešního dne zůstaly dvě z nich – Wrocławska a Ziębicka. Dochované části zdí najdeme na těchto místech: Biskupský Dvůr, Rytířský kostel s klášterem, rozvětvení Bílé řeky, Vratislavská Brána, v sousedství severní věže biskupského zámku a v zahradě jezuitského kolegium.

pieknastudnia"Krásná Studna"
Barokní mistrovské dílo kováře Wilhelma Hellewega, pocházející z 1686 roku, vytvořeno na příkaz tehdejšího starosty Kaspra Naasa. Studna se do dnešního dne může pyšnit svou krásou díky železné, nádherně ornamentálně zdobené mříži.

fontanna"Studna Trytona"
Mramorová perla nyského baroka zde byla postavena v roce 1700-1701 na vzor Berniego římské fontány – Fontanna del Tritone na Piazza del Tritone. Navazujíc do římské tradice, kterou je umisťování nad dveře domů nápisu S.P.Q.R. – „Senatus Populusque Romanus" čili „Senát a Lid Římský", vyryli na fontáně S.P.Q.N. – „Senat Populusque Nissiensis" – „Senát a Lid Nyski".

Biskupský palác
Stavbu tohoto velkolepého sídla vratislavských biskupů začal v roce 1620 biskup Karel Habsburg. Dokončen byl v roce 1729 za vlády biskupa Františka Ludvíka Neuburga. Na stěnách nádvoří jsou staré sluneční hodiny a na nádvoří můžete vidět dělové koule, kousky dnes neexistující radnice a dva hraniční sloupy nyského knížectví. V současné době je zde muzeum, ve kterém mezi jinými najdeme i expozici zabývající se tématikou čarodějnických procesů na nysko-jesenickém pomezí. Vedle paláce pak stojí dřívější biskupské sídlo – tzv. Biskupský Dvůr.

domwagiDom Wagi Miejskiej
Byl postaven v letech 1602-1604 ve stylu severní renesance. Symbolizuje kdysi prosperující obchod ve městě, který byl sídlem měr a vah. Zničen během napoleonských válek v roce 1807. Po desítkách let zrekonstruován a na památku napoleonských časů zazděno v jižním průčelí budovy kamennou dělovou kouli. Následně znovu zničen v 1945 roce, zrekonstruován v 1947. Dnes je zde Okresní a městská veřejná knihovna.

nysabastiofortyNyské opevnění
Jehož průlomovým obdobím bylo panování pruského krále Friderika II, který po mnoho let Nysu vášnivě přestavoval a udělal z ní jednu z nejsilnějších a nejmodernějších pevností tehdejší Evropy. Do dnešního dne se zachovala víc jak polovina budov z 18. století. V roce 2008 zde proběhla rekonstrukce částí objektů včetně „Bastionu św. Jadwigi" a Vodní tvrze. Na přelomu letních prázdnin stojí za to v Nyse shlédnout představení „Bitwy o Twierdzę Nysa".

Na okraji města je v nedaleké blízkosti železniční tratě hora Hexenberg (Góra Czarownic), na které se údajně měly konat sabatní setkání čarodějnic z Nysy. V malé kobce, na dvoře a v jedné místnosti dávného Biskupského Paláce (dnes sídlo Muzea) najdeme stálou expozici, která dokumentuje historii čarodějnických procesů v nyském knížectví. Výstava je rozdělena do tří částí: soudní síně, komory bylinářky a vězení. Tam si například můžete prohlédnout repliky mučicích nástrojů pocházejících ze 17. století, norimberskou pannu, trůn čarodějnice, španělské boty, kacířovou vidlici a mnoho dalších. Výstava je otevřena v otevíracích hodinách Muzeum (www.muzeum.nysa.pl).

Konradowa - synovský kostel sv. Konrada (kościół filialny św. Konrada) byl postaven v roce 1940 z iniciativy farníků. Je to jediný kostel v této části Evropy s tímto nebývalým názvem. Sv. Konrad z Parzham (vlastním jménem Jan Birndorfer) se narodil v Bavorsku, přezdíván byl Bratr motlitba a téměř celý svůj život posvětil službě poutníkům, chudým a žebrákům. Blahořečen v roce 1930 papežem Piusem IX, svatořečen v 1934 roce.

Wyszków Śląski - novogotická kaple sv. Jiří postavena v letech 1822-1824, stodoly z 19. století.

niwnicaNiwnica – obec pochází ze 13. století. V roce 1297 zde zaznamenáno kostel „Podwyższenia Krzyża Świętego". Současný kostel v gotickém stylu pochází z 15. století, byl nesčetněkrát přestavován. Vedle kostela najdeme zděnou zvonici postavenou v letech 1609-1610. Mezi další památky patří kaple z 1. poloviny 19. století s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého nebo bývalý renesanční zámek postavený v roce 1618, který byl přestavěn v 1868 roce.

domaszkowiceDomaszkowice – první zmínka o obci pochází z 1136 roku, onehda jako Rucherswalde od roku 1838 pak Ritterswalde. V obci se nachází kostel sv. Jiří z 13. století, přestavěný v roce 1694, který v sobě skrývá nástěnné obrazy z přelomu 17. a 18. století. U kostela jsou fragmenty středověké zdi, vedle které stojí obrovský kající kříž spojený s vraždou kněze během invaze husitů v 15. století. Ve vsi najdeme také barokní sochu sv. Jana Nepomuckého s reliéfem na kamenném podstavci představující házení svatého do Vltavy. V lese, v blízkosti obce, je kaple sv. Anny s dalšími kaplemi Křížové Cesty z 1877 roku.

wierzbieciceWierzbięcice – stará vesnice, jejíž kořeny sahají až do 13. století. Místní kostel sv. Mikuláše pochází z poloviny 13. století. V 16. století získal renesanční věž zdobenou okrasným podkrovím. U cesty spojující Nysu s Prudnikiem najdeme dva kříže pokání. Na jednom z nich je vyrytý nápis (1623/DEN27/MARZ).

kepnicaKępnica – jedna z nejstarších obcí v nyském knížectví, která je datována do 13. století. V 1268 roce se objevuje první zmínka o pozdě románském kostele Nanebevzetí Marie Panny. Přestavěn v 18. století, postupně renomován v letech 1883 a 1958, co způsobilo téměř kompletní vyhlazení původního stylu. Ve vnější části zdi obklopující kostel byl položen kříž pokání.

starylasStary Las – obec byla uvedena v roce 1249 jako Waldow, Antiquum Waldow. Obec má novobarokní kostel sv. Martina ze 14. století. Na vrcholu u výjezdu z obce jsou pozůstatky středověkého osídlení z 13. století. V 1945 roce tudy vedla trasa pochodu smrti během odvádění osvětimských vězňů.

nowylasNowy Las – tato obec byla uvedena v roce 1249 jako Silva Nostra. Nejstarší stavbou obce je kostel sv. Hedviky (původně Marie Panny) zmíněný v 1302 roce. Současný v pozdě klasicistickém stylu byl v letech 1819-1823 přestavěn, v roce 1945 částečně spálen a opraven v roce 1949.

Charbielin – obec uvedena v roce 1263 jako vila Ludvigi a v 1268 jako Ludwigsdorff. Na rok 1302 je datována první zmínka o barokně-klasicistickém kostele, v současné době jako kostel sv. Jana Křtitele pojmenovaného v roce 1780. V lednu 1945 obcí prošel tzv. pochod smrti.

jarnoltowekJarnołtówek – obec uvedena v roce 1248 jako Arnoltowicz. Jarnołtówek je od meziválečného období znám především díky letoviskům a spoustě nádherných penzionů. Dnes je tady celá řada rekreačních středisek a agroturistických farem. Jarnołtówkem vede červená stezka z Głuchołaz na Kopę Biskupią a také modrá se žlutou stezkou směřující z Pokrzywnej. Za zmínku stojí zámek z poloviny 19. století, bývalý vodní mlýn (papírnictví), na počátku 20. století Italy postavena protipovodňová hráz nebo kostel sv. Bartoloměje z 1907 roku. Místní hřbitov skrývá obelisk připomínající návštěvu (19.07.1903) císařovny Augusty Viktorie, která se přijela podívat na zkázu povodní. V obci také do dnešního dne přetrvala spousta kapliček a křížů nedaleko silnic. V polovině 19. století bylo v podkroví pohostinství nalezeno „křeslo čarodějnice" – vytvořeno kolem roku 1650 jako mučicí nástroj. Jednalo se o třínohou stoličku z bukového dřeva, okutou železnými pásy se 150 naježenými hřebíky.

Průsmyk pod Zámeckou Horou s „Hrobem Čarodějnice" – leží na polsko-české hranici ve výšce 580 metrů nad mořem. Na východ od průsmyku je velký křemencový balvan, který je nazýván „Hrob Čarodějnice". Podle místní legendy, pod ním leží žena starosty z Janova, která byla v roce 1614 podezřívaná z čarodějnictví, za co zaplatila životem. Další legenda říká, že na tomto místě byla pohřbena jedna žena z Jarnołtówka, která spáchala sebevraždu potom, co jí podezřívali z čarodějnictví.

Skowronków – obec byla založena v roce 1786 a až do roku 1950 ležela na území Československa. V důsledku úprav polsko-československé hranice byla začleněna k obci Głuchołazy. Skowronkowem vede červená stezka na Kopę Biskupią.

Konradów – v roce 1263 byla obec zmíněná jako Villa Conradi. Je zde kostel Krále Krista z 1937 roku a řada zděných kaplí a křížů u cest.

Návštěvníci

535040
Dnes
Včera
Tento Týden
Minulý Týden
Tento Měsíc
Minulý Měsíc
Všechny dny
88
158
246
532457
3144
14072
535040
Adresa IP: 3.234.241.200
 
Copyright © Čarodějnická cyklotrasa po polsko - českém pohraničí
designed by sm32 STUDIO