Čarodějnice stezka polskou - české hranice - Průvodce

glucholazykosciolGłuchołazy – město bylo založeno biskupem Vavřincem mezi roky 1220 a 1232 jako hraniční opevněná osada. V dokumentech se zachoval latinský a německý název města Capraecolium a Cygenhals (1249), který byl místními překládán jako Kozí Krk. Głuchołazy podléhaly vlámskému zákonu. Byly opakovaně ničené požáry a povodněmi. Město je především známo díky svým zlatým dolů. V 1683 roce se zde zastavila armáda Hieronima Lubomirského táhnoucí na Vídeň. V 19. století zde byly díky kvalitní vodě a léčivé atmosféře založeny lázně. Město si zachovává mnoho památek například: barokní kostel sv. Vavřince s raně gotickým portálem zdobeného maskami mnichů nebo částí městských hradeb s věží zvanou „Brama Górna" postavenou ve 14. století. Nicméně Głuchołazy jsou především spojovány s těžbou zlata. Ještě dnes zde najdeme zajímavé pozůstatky po těžbě zlata. K místní krajině spjaté se zlatem neodmyslitelně patří Opavské Hory. Právě tady byl v roce 1988 založen „Park Krajobrazowy Góry Opawskie". Zvláště pozoruhodné jsou malebné soutěsky Białej Głuchołaskiej, Złotego a Bystrego Potoku. Ne moc vysoké hory lákají k dlouhým procházkám mnoha turistickými trasami, během kterých stojí za povšimnutí krása přírody, tunely po těžbě zlata, zajímavá skalní uskupení či břidličné lomy.

Głuchołazy se během čarodějnických procesů proslavily tím, že obvinění nebyli upálení, ale byli pověšeni na kopci za městem. Dnes je kopec nazýván Szubieniczna Góra. Sloužil také jako hřbitov obětí, které byly vyslýchány ve sklepě dnes již neexistující radnice. S čarodějnickými procesy je i úzce spojen název skály nedaleko Szubienicznej Góry tzv. Čertí Skála (Czarcia Skała).

zlatehoryZlaté Hory – založení města je spojeno s těžbou zlata, což potvrzuje jeho předchozí název „Edelstadt". Mezi nejzajímavější památky patří Stará pošta z 1698 roku – nyní sídlo Městského Muzea, ve kterém najdeme expozici představující čarodějnické procesy na Jesenicku a výstavu týkající se historie těžby zlata, klasicistní radnice, barokní kaple sv. Kříže, Zlatorudné mlýny (hornické muzeum), zřícenina hradu Edelštejn nebo známé poutní místo Panny Marie Pomocné.

Procesy údajných čarodějnic ve Zlatých Horách začaly během třicetileté války po velké epidemii ve 30. letech 17. století. Několik obyvatel bylo obviněno za původ neštěstí. V důsledku čarodějnických procesů ve Zlatých Horách zemřelo 85 osob. Události těchto časů připomíná pamětní deska na budově Městského Muzea a pomník umístěný na místě činu.

rejvizRejvíz – horská obec, nyní část Zlatých Hor. Najdeme zde národní přírodní rezervaci o rozloze 329,14 ha. Jeho součástí jsou největší rašeliniště na Moravě ve vrcholovém pásmu, podmáčené lesy a rašelinové louky. Ve středu je aktivní bažina se dvěma vzájemně propojenými Mechovými Jezery – Malým a Velkým.

Česká Ves – vlastníky této obce byly rody Schrothů a Priessnitzů, ze kterých pocházeli zakladatelé lázní v Dolní Lipové (Johann Schroth) a Jeseníku (Vincenz Priessnitz). Mezi nejvýznamnější památky patří kotel sv. Josefa, rodinný dům Johanna Schrotha, Muzeum Auto-Moto Veteránů.
V důsledku čarodějnických procesů v České Vsi zemřelo 16 lidí. K uctění památky obětí byl na zdi obecního úřadu umístěn speciální nápis.

Jeseník – kdysi centrem biskupského majetku, dnes hospodářské a kulturní centrum regionu Jeseník. Mezi nejvýznamnější památky města patří renesanční vodní tvrz s příkopem a kamenným mostem z 16. století – dnes muzeum, kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1882, renesanční radnice, klasicistní dům z roku 1782 – tzv. mučírna, památník Priessnitza z roku 1909, rodinný dům Priessnitza v Jeseníku. Oblíbenou turistickou destinací je Křížový vrch s kaplí sv. Anny.

V letech 1622-1684 bylo v Jeseníku zabito více jak 100 lidí. Na místě výkonu byl v roce 1966 postaven kamenný památník ve tvaru velkého plamene. Na zdi tzv. mučírny, kde mněl žít poslední kat Michal Wachsmann byla umístěna pamětní tabule.

Stálá expozice v nově zrekonstruovaných prostorách sklepení Vodní tvrze v Jeseníku představuje historii rozsáhlého honu na čarodějnice, ke kterému došlo v jesenickém regionu v letech 1622-1695. Součástí nákladného technického vybavení expozice je FogScreenTM – speciální zařízení, díky němuž bude moci divák shlédnout filmové zpracování prvního čarodějnického případu na Jesenicku s Barborou Shmiedovou, promítané nikoli na plátno, nýbrž do suché mlhy.


verniroviceVernířovice – známé rekreační středisko s mnoha možností stravování a ubytování. Mezi nejzajímavější památky patří barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 1727 roku, pozdě barokní kostel sv. Matouše – přestavěn do klasicistického stylu v 1. polovině 19. století. Počátky honu na čarodějnice týkající se Vernířovic začaly v Losinách a Šumperku. Právě tam byla 7. srpna 1679 upálena místní žebračka Marina Shuch, která se provinila tím, že v sobotínském kostele vyjmula při přijímání hostii z úst. V parku před Obecním úřadem stojí památník obětí čarodějnických procesů.

sobotinSobotín – najdeme zde například renesanční kostel sv. Vavřince z 1607 roku, bývalý hrad z 19. století nebo mauzoleum rodiny Kleinů z 1887 roku. Na hřbitově vedle kostela sv. Vavřince stojí památník čarodějnických procesů.

velkelosinyVelké Losiny – perla severozápadní Moravy s renesančním zámkem z konce 16. století s barokními přístavbami, nádhernou barokní zahradou, lázněmi, unikátní ruční papírnou a renesančním kostelem sv. Jana Křtitele s černokněžnými kamennými oltáři z počátku 17. století. V lázeňském parku je před pavilonem Šárka umístěn památník 36 obětí čarodějnických procesů. Na žerotínském zámku, ve kterém bylo v letech 1678-1686 vězněno, mučeno a zabito 38 nevinných obětí vyvěšeno památní desku.

rapotinRapotín – první písemná zmínka o obci pochází z roku 1391. Disponuje mnoha pamětihodnostmi – mezi ty nejdůležitější patří Kaple svatého Michala, která je drobnou památkou barokní architektury z druhé poloviny 18. století, Kostel Nanebevzetí Panny Marie – novogotická stavba z roku 1874, vedle kostela památník 7 rapotínským obětem čarodějnických procesů, kamenná čarodějnická kaple z konce 17. století. Kaple čarodějnic byly pravděpodobně postaveny příbuznými vězňů v honu na čarodějnice.

Šumperk – město bylo založeno v královských oblastech ve 13. století, úzce spjato s těžbou kovů, dnes nejvýznamnějším hospodářským a kulturním centrem severozápadní Moravy. Mezi nejzajímavější památky patří: bývalý barokní klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, bývalý hřbitovní kostel sv. Barbory s bohatými freskami, pozůstatky městských hradeb, kaple čarodějnic, památník u jezírka připomínající popravy 23 nevinných obětí během čarodějnických procesů v letech 1682-1692, na zdi budovy dávného vězení v Černohorské ulici, ve které v letech 1679-1696 vězněno, mučeno a zabito 22 obětí čarodějnických procesů byla umístěna pamětní deska věnována šumperskému děkanovi a faráři Kryštofu Aloisovi Lautnerovi, které byl upálen na Kostelním náměstí v Mohelnicích v roce 1685. K nejvýznamnějším památkám města Šumperka patří také Evropský dům setkávání, tzv. Geschaderův dův, ve kterém se v době neblaze proslulých čarodějnických procesů odehrály příběhy a osobní tragédie konkrétních šumperských obětí. Ve sklepních prostorách této památkově chráněné budovy se nachází expozice Čarodějnické procesy, ve které se dozvíte většinu informací a zajímavostí o čarodějnictví a církevní inkvizici v Jeseníkách ve 2. polovině 17. století.

Mírov – první zmínka o Mírově jako hradu pochází z roku 1266, od 1465 roku byl majetkem olomouckého biskupství. Nejdůležitější historické budovy: hrad z poloviny 13. století, barokní kostel sv. Máří Magdalény, soubor čtyř svatyň, sochy a pomníky věnované památce politických vězňů a obětem fašismu. V zámeckém parku, na místě kde byl vězněn farář Lautner, se nachází Památník obětem čarodějnických procesů.

Mohelnice – do 14. století byla majetkem metropolitní olomoucké biskupské kapituly a důležité centrum obchodu a řemesla. Město bylo během husitských válek a třicetileté války opakovaně vypáleno a zničeno. Mezi nejvýznamnější památky patří: gotický kostel sv. Stanislava z konce 16. století, městské hradby s vězením, muzeum s bohatou archeologickou sbírkou, také pomník na místě upálení kněze Lautnera nebo pamětní deska na domě čarodějnic.

Návštěvníci

535027
Dnes
Včera
Tento Týden
Minulý Týden
Tento Měsíc
Minulý Měsíc
Všechny dny
75
158
233
532457
3131
14072
535027
Adresa IP: 3.234.241.200
 
Copyright © Čarodějnická cyklotrasa po polsko - českém pohraničí
designed by sm32 STUDIO