O projekcie

Powiat Nyski w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zrealizował dwa projekty poświęcone historii procesów czarownic. Partnerami Powiatu Nyskiego w obu projektach byli: Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego Jeseniky z Sumperka oraz Miasto Sumperk.

Projekt „Szlakiem czarownic po czesko - polskim pograniczu" (2008-2010)

W 2009 roku dzięki realizacji tego projektu powstał w Powiecie Nyskim nowy produkt turystyczny – trasa rowerowa „Szlakiem czarownic”. Trasa, przebiega przez miejsca związane z historią procesów czarownic, rozpoczyna się w Paczkowie i wiedzie przez Otmuchów i Nysę do Głuchołaz gdzie łączy się z czeskim odcinkiem prowadzącym aż do Mohelnic. Ważnym punktem na trasie są miasta Nysa i Sumperk gdzie w ramach projektu powstały stałe ekspozycje poświęcone tematyce procesów czarownic.

Działania projektu zrealizowane po stronie polskiej:

 • adaptacja pomieszczeń i dziedzińca Muzeum w Nysie pod kątem ekspozycji;

 • wykonanie ekspozycji dotyczącej historii procesów czarownic na pograniczu nysko-jesenickim. Na zawartość ekspozycji, którą zainteresowani zwiedzają z audioprzewodnikami składają się: izba zielarki, sala procesów sądowych, tzw. sala sądowa, więzienie i sala tortur oraz droga skazanych - dziedziniec łączący salę sądową z więzieniem i salą tortur. Dodatkowym elementem ekspozycji jest ustawiony w holu Muzeum infokiosk.

 • wytyczenie oraz oznakowanie na terenie Powiatu Nyskiego rowerowego szlaku czarownic (kolor oznakowania - czarny) i ustawienie na jego przebiegu 10 tablic informacyjnych;

 • wydanie przewodnika wraz z mapą szlaku czarownic;

 • organizacja cyklu 10 lekcji muzealnych na temat historii procesów czarownic na pograniczu czesko – polskim,

 • organizacja spotkania promującego publikację wydaną przez czeskiego partnera

 • promocja projektu

Działania projektu zrealizowane po stronie czeskiej:

 • wykonanie ekspozycji muzealnej w Sumperku

 • wydanie publikacji „Raport o niewierze” poświęconej historii procesów czarownic na pograniczu nysko-jesenickim

 • promocja projektu

Projekt „Szlakiem czarownic popolsko-czeskim pograniczuetapII” (2012-2015)


Projekt jest kontynuacją opisanego wyżej projektu a jego działania służą rozbudowie i uatrakcyjnieniu funkcjonującego produktu.


W
ramach projektu po stronie polskiej:

 • wybudowano 3 turystyczne wiaty odpoczynkowe wraz z tablicami informacyjnymi prezentującymi nie tylko informacje dotyczące historii procesów czarownic ale także dotyczące atrakcji turystycznych w regionie,

 • wykonano stronę internetową i film promocyjny poświęcony szlakowi,

 • wydano przewodnik z mapą po szlaku czarownic oraz książeczkę potwierdzeń dla turystów ubiegających się o turystyczną odznakę szlaku czarownic,

 • zorganizowano rajd rowerowy szlakiem czarownic

Czescy partnerzyprojektu w ramach projektu:

 • zorganizowali plener rzeźbiarski

 • zorganizowali przestrzeń odpoczynkową w podmiejskim lasku w Sumperku (oprócz rzeźb, powstałych w ramach pleneru, znajdują się tam także wiata odpoczynkowa oraz 2 tablice informacyjne,

 • zapewnili także profesjonalną kampanię promocyjną produktowi.

Odwiedziny

559944
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
123
72
317
558851
195
3789
559944
 Adres IP: 3.238.107.166
 
Copyright © Szlak czarownic po polsko - czeskim pograniczu
designed by sm32 STUDIO